NOVINKY

arr3Jaký epilátor použít a jak nato? Velké povídání o epilátorech. Vybíráme laserový epilátor Líbivý, bezpečný, skladný, odolný. Takový je ideální a žádaný... arr3Proč laserový epilátor?Depilaci chloupků v dnešní době považujeme za standardní součást našich návyků. Pokud pomineme... arr3Epilátory PhilipsNové Epilátory Philips jsou založené na laserové technologii IPL (Intense Pulsed Light) Vám... arr3Výměna baterií do aktuálních modelů Philips LumeaVaše baterie v epilátoru Philips Lumea již nemá výdrž? Epilátor musíte mít stále připojený do... arr3Možnost vrácení zboží do 14 dnů, řešení reklamacíNelíbí se Vám zakoupené zboží? Můžete nám jej vrátit do 14 dnů od nákupu. Nutno emailem poslat... arr3Epilátory Remington a jejich technologie holeníNové a inovativní Epilátory Remington i-LIGHT ESSENTIAL IPL využívají optimální technologie k...

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 6 999 Kč (284 Eur)
Skladem
Naše cena 5 399 Kč (219 Eur)
Skladem
Naše cena 4 224 Kč (171 Eur)
Skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 12 999 Kč (528 Eur)
Skladem
Naše cena 2 749 Kč (112 Eur)
Skladem
Naše cena 6 089 Kč (247 Eur)
Skladem

Záruka a obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky, záruka, reklamace, ochrana osobních dat, odstoupení od kup. smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu Mame-slevu.cz

platné a účinné od 1.1.2020

1.          Úvodní ustanovení

1.1        Provozovatel

1.1.1         Internetový obchod je provozován Petrem Šimčíkem, sídlem Jasanová ul. – Brno , 63700 Brno, Česká republika, IČ (IdNr) 13036891, zapsané v rejstříku Živno.úřadu vedeném v Brně.

1.1.2         Kontaktní údaje Provozovatele:

-  adresa pro doručování dopisu:Jmeno provozovatele, Mame-slevu, Jasanová 16, 63700 Brno, Česká republika

-  elektronická adresa: info.blueone@seznam.cz

-  telefon: viz. kontakty

1.2        Všeobecné obchodní podmínky

1.2.1         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2         Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3         Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3        Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1         Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu http://www.webareal.cz/06v1x9ig/Zaruka-a-obchodni-podminky-a3_0.htm

1.3.2         Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3         Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4         Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

1.4        Definice a výklad pojmů

1.4.1        Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) www.mame-slevu.cz , který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku,

1.4.2        Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3        Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (viz § 419 Občanského zákoníku);

1.4.4        Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Provozovatelem (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.4.5        Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6        Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.8        Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Provozovateli prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.9        Registrace – vyplnění registračního formuláře uvedeného na stránkách Internetového obchodu, Registrace je dobrovolná, registrovaným Kupujícím může Provozovatel poskytnout výhody oproti neregistrovaným Kupujícím (např. slevy na vybrané Zboží nebo jinak podmíněné slevy);

1.4.10    Telefonická objednávka – představuje ústní projev zájmu Kupujícího o uzavření Kupní smlouvy, nejde o návrh na uzavření Kupní smlouvy;

1.4.11    Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu

1.5.      Způsob vyřizování stížností Kupujících

1.5.1    Kupující má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě na adresu Provozovatele pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2  Obchodních podmínek, popř. elektronicky prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, který je umístěn na této adrese: http://www.webareal.cz/06v1x9ig/Kontakt-a5_0.htm . Provozovatel je povinen reagovat na doručenou stížnost do 5 pracovních dnů, a to ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Provozovatelem Kupní smlouvu.

1.5.2    Není-li Kupující spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI).

1.5.3    Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji  se může Kupující obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

2.            Vystavení Zboží, objednávka, uzavření Kupní smlouvy

2.1        Vystavení Zboží

2.1.1         Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, ale jedná se pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2         Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu, ledaže je u popisu konkrétního Zboží uvedeno: „skladem“.

2.1.3         Po kliknutí na Zboží uvedené v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH a případných dalších daní a poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. těchto Obchodních podmínek. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. 

2.2        Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1         V případě zájmu o nabízené Zboží je Kupující prostřednictvím kliknutí uloží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží a kontaktní údaje. Upozorňujeme klienty, že z technických důvodů nedodáváme na firmu na ič.

2.2.2         Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto Zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho Zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu (dodání) objednávaného Zboží; ceny Zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH. Před odesláním Objednávky je Kupující rovněž vyzván k tomu, aby odsouhlasil tyto Obchodní podmínky, které jsou mu zpřístupněny.

2.2.3         Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „koupit“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3        Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1         Provozovatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí Objednávky; přijetí Objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele. V přijetí Objednávky jsou obsaženy mj. datum a čas uskutečnění Objednávky a všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, které jsou uvedeny v čl. 2.2.2 Obchodních podmínek. 

2.3.2         Potvrzení přijetí Objednávky Provozovatelem je přijetím návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení přijetí Objednávky na jím zaslanou adresu, jehož součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn Objednávku stornovat.

2.3.3         Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Provozovatel zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje kupní cenu uhradit.

2.3.4         Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím ke komunikaci s Provozovatelem a k uzavření Kupní smlouvy. Telefonní číslo uvedené v čl. 1.1.2 je tzv. bezplatná linka, volání na tuto linku z České republiky je zdarma.

2.3.5         Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout návrh na uzavření Kupní smlouvy zaslané Kupujícím, kterým je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

2.4        Telefonická objednávka

2.4.1         Kupující má možnost kontaktovat Provozovatele rovněž telefonicky na čísle uvedeném v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek a dohodnout s Provozovatelem nákup vybraného Zboží.

2.4.2         Na základě samotné Telefonické objednávky však Kupní smlouva nevzniká – telefonický hovor slouží pouze k tomu, aby Provozovatel připravil návrh Kupní smlouvy a zaslal jej ve formě e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího. Součástí návrhu Kupní smlouvy zaslaného ve formě e-mailu jsou údaje dle čl. 2.2.2 Obchodních podmínek a rovněž úplný text těchto Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást návrhu Kupní smlouvy.

2.4.3         Teprve za podmínky, že Kupující odsouhlasí (akceptuje) znění Obchodních podmínek a návrh Kupní smlouvy Provozovatele, který mu byl doručen dle čl. 2.4.2 Obchodních podmínek, vznikne Kupní smlouva, a to v okamžiku, kdy je akceptace návrhu Kupní smlouvy doručena Provozovateli.

2.5        Obvyklé množství zakoupeného Zboží

2.5.1         Provozovatel tímto upozorňuje Kupujícího, že veškeré Zboží může být prodáno pouze v množství, které je obvyklé pro spotřebitele.

2.6        Volba zákona, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.6.1         Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu (§ 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.6.2    Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) se na vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím - podnikatelem neužijí a vybrané práva a povinnosti v určitých oblastí, např. odpovědnosti za vady, záruky za jakost či náhrady škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.6.3         Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určité ustanovení použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.6.4         Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.7        Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.7.1         Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.7.2         Kupující jsou oprávněni zvolit si způsob úhrady nabízený Provozovatelem, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou, převodem na účet, platba kartou přes on-line terminál, platba prostřednictvím PayPall.

2.7.3         Bližší informace o Provozovatelem nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou uvedeny. Cena platby dobírkou činí  0,- Kč. Provozovatel může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

3.             Dodání Zboží, Platební podmínky

3.1        Termín dodání

3.1.1         Termín dodání činí zpravidla  3-6 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, pokud si Prodávající nevyhradí delší lhůtu v případě, že Zboží není skladem nebo nastala jiná překážka bránící jeho okamžitému odeslání Kupujícímu.

3.1.2         Platí-li Kupující kupní cenu převodem na účet, pak činí termín dodání zpravidla 3-6  pracovních dnů ode dne, kdy je kupní cena připsána na účet Provozovatele. Neuvede-li Kupující variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

3.2        Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1         Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Provozovatel splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2         Společně s odesláním Zboží provozovatel odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží.

3.2.3         Provozovatel přepravuje Zboží ke Kupujícím prostřednictvím přepravní služby, cena je uvedena v bodě 2 a 3 při procesu Objednávky zboží. Jedna zásilka může obsahovat i více kusů Zboží určených jednomu Kupujícímu. Prodávající je oprávněn nabízet Kupujícímu i jiné způsoby přepravy zboží, přičemž vždy je povinen uvést poskytovatele přepravních služeb a cenu přepravy. Kupujícímu jsou účtovány náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši uvedené v těchto Obchodních podmínkách, nebo u jednotlivých nabídek Zboží, sjednají-li Prodávající a Kupující jiný způsob dopravy.

3.2.4         Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Prodávajícímu.

3.3        Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1         Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2         Okamžik přechodu nebezpečí škody na Zboží se řídí ustanoveními § 2121 – 2125 Občanského zákoníku, zpravidla nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající v souladu s Kupní smlouvou předá Zboží dopravci, popř. kdy si Kupující Zboží osobně převezme.

3.4        Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1         Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Ještě před převzetím Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen, je-li to možné, vyhotovit záznam o poškození zásilky za přítomnosti dopravce, a co nejdříve o poškození zásilky informovat Prodávajícího.Doporučujeme vytvořit fotodokumentaci a odeslat Prodávajícímu.

4.           Odstoupení od Kupní smlouvy

4.1        Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1         Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Provozovatel mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Provozovatelem dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

V  případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu, kterou upřesní  Provozovatel po předem zaslané  informaci o vrácení zboží. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat informaci o odstoupení Provozovateli  před uplynutím příslušné lhůty. Kupující nesmí vrátit zboží přes jinou organizaci ani jinou servisní organizaci - firmu. 

4.1.2         Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou(se zbožím) na dohodnutou adresu pro doručování zboží nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek; Návrh Zprávy-formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy viz níže:

--------------------------------------------------------------------

Formulář na odstoupení od Kupní smlouvy:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy číslo: ............................. o nákupu tohoto zboží:


Datum objednání (*)/datum obdržení (*)......................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

Datum:
(*) Nehodící se škrtněte.

---------------------------------------------------------------------

Dalšími možnými způsoby odstoupení od Kupní smlouvy jsou odstoupení provedené telefonicky na telefonický kontakt Provozovatele uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Provozovatele(na základě dohody termínu).

4.1.3         Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,

-  pokud bylo dodaným Zbožím popř. jeho nedílnou součástí je počítačový program nebo autorským právem chráněné dílo (včetně děl kartografických) nahrané na hmotném nosiči dat (CD, DVD, disketa) a Kupující porušil originální obal takového hmotného nosiče (pokud je nosič zvlášť zabalen);

-  bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

- bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;

- bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit (např. plenky, vlhčené kapesníky, dudlíky).

4.1.4         Provozovatel se zavazuje kontaktovat Kupujícího do 3 dnů ode dne doručení písemného odstoupení a dohodnout s ním termín a způsob vrácení Zboží. Jinak je Kupující povinen Zboží odeslat Provozovateli do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Provozovateli.

4.1.5         Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, provozovatel přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. těchto Podmínek nebo dohodnuté jiné adrese. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.6       Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po dohodě provozovatel nabízí vrácení Zboží prostřednictvím svého smluvního dopravce, který při převzetí Zboží provede zároveň i kontrolu toho, zda je zásilka správně zabalena a dále provede kontrolu kompletnosti dokumentace ke Zboží (faktura, záruční list apod.). Přepravné smluvního dopravce Provozovatele činí 200,-Kč a zahrnuje i pojištění zásilky až do částky 50.000,-Kč. Způsob a termín převzetí vráceného Zboží dohodne Provozovatel s Kupujícím individuálně, zpravidla e-mailem nebo telefonicky a potvrdí mu aktuální cenu přepravného. Kupující však může zvolit i jiný než v tomto článku doporučený způsob vrácení Zboží. Provozovatel vrátí Kupujícímu náklady na dodání Zboží maximálně ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

4.1.7      Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Provozovateli dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Provozovateli za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Provozovatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.8         Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dodání Zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Uhradil-li Kupující kupní cenu složenkou, a bude-li trvat na tom, že kupní cena včetně nákladů na dodání mu má být vrácena stejným způsobem, bude vrácená kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky (náklady budou započteny, viz čl. 4.1.10 Obchodních podmínek).Provozovatel však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku 4.1.8 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na některou z adres dle čl. 4.1.5, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

4.1.9         Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.3 Obchodních podmínek, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Provozovateli bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.10     Kupující dále bere na vědomí, že vedle nároku na náhrady škody vzniklé v důsledku vrácení poškozeného, opotřebeného nebo částečně spotřebovaného Zboží dle čl. 4.1.7. Obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst rovněž částku odpovídající nákladům spojeným s odesláním složenky (čl. 4.1.8 Obchodních podmínek) a o další skutečně vynaložené náklady Provozovatele související s vrácením Zboží.

4.1.11     Poskytnul-li společně se Zbožím Provozovatel Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Provozovateli i poskytnutý dárek.

4.2        Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.2.1         Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.2.2         Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.2.3         Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.2.4         V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu; čl. 4.1.4. až 4.1.9. se použije přiměřeně.

5.            Jakost Zboží při převzetí, záruka za jakost, REKLAMACE

5.1       Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1         Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Provozovatel uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2       Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Uplatnění z vady - reklamace vyřizuje výhradně Provozovatel. Kupující nesmí výrobek servisovat sám nebo v jiné externí organizaci. Kupující se zavazuje zaslat vadné zboží neprodleně Provozovateli a před jeho odesláním ho prokazatelně informovat.

5.2.2    Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Provozovatel a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4    Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5    V případě reklamních sdělení však nastanou účinky dle čl. 5.2.4 pouze tehdy, uvedl-li v reklamě dobu, po kterou lze Zboží použít, sám Provozovatel. Účinky dle čl. 5.2.4 však nenastanou, pokud činí reklamní prohlášení o záruce či prodloužené záruce jiný prodávající (provozovatel e-shopu) než Provozovatel. V případě, že se Kupující bude chtít ujistit o délce záruky za jakost, může se informovat na kontaktních údajích Provozovatele dle čl. 1.1.2.

5.2.6      Ujednání článků  5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Provozovatel ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

-  u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

-  v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

-  v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

- v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

-  za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.7         Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3        Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1    Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.1         Provozovatel poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Provozovatel nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2         Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.3         Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4        Reklamace

5.4.1         Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží (ve smyslu čl. 5.1.1), přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Provozovatele uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo po dohodě osobně na adrese sídla Provozovatele. Kupující nesmí reklamaci opravit sám nebo v jiné externí organizaci. 

5.4.2         Následně s Kupujícím dohodne Provozovatel způsob zaslání Zboží popř. jiný způsob vyřešení reklamace. Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Provozovateli neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Provozovateli, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 5.4.5. Není-li sjednáno jinak, doručovací adresou pro účely zasílání reklamovaného Zboží je adresa Provozovatele. V případě oprávněné reklamace uhradí Provozovatel Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Provozovateli, způsobem dle čl. 4.1.8.

5.4.3         Bude-li Kupující zasílat za účelem reklamace vad Zboží toto Zboží Provozovateli, uplatní se články  4.1.5 - 4.1.7 Obchodních podmínek přiměřeně.

5.4.4     Poté, co Kupující doručí Prodávajícímu reklamaci Zboží, potvrdí Prodávající datum uplatnění reklamace; v zájmu urychlení vyřizování reklamace zašle Prodávající potvrzení uplatnění reklamace e-mailem, nebude-li Kupující výslovně požadovat zaslání písemného potvrzení běžnou poštou.   O vyřízení reklamace je Provozovatel povinen sepsat ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

-  datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

-  důvody reklamace;

-  způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

-  výsledek prohlídky reklamovaného Zboží provozovatelem nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);

-  zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

-  zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Provozovatel povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

5.4.5         Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Provozovatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím, nedohodne-li Provozovatel s Kupujícím delší lhůtu. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Provozovatele sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Provozovatel Kupujícího telefonicky, a emailem zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 5.4.4.nebo jen rámcové informace o vyřízení reklamace. 

5.4.6         Vada Zboží (rozpor s Kupní smlouvou ve smyslu čl. 5.1.1 a 5.1.2), která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

5.5        Jednotlivá práva Kupujícího - spotřebitele z vad Zboží

5.5.1  Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.2  Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5.3    Jde-li o takovou vadu Zboží, jejíž výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Provozovatel a dohodne s Kupujícím způsobem dle čl. 5.4.2.       

5.5.4    Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.2) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.3), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.5.5         Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

6.            Odpovědnost za škodu

6.1         Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem

6.2         Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Provozovatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy, a to pouze do výše odpovídající dvojnásobku ceny sjednané v Kupní smlouvě, v důsledku které ke škodě došlo.

7.       Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

7.1        Osobní údaje

7.1.1         Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Kupující – podnikatel je oprávněn zadávat při vyplňování Objednávky, při Registraci popř. pozdějších změnách registračních údajů kontaktní a osobní údaje fyzických osob (především zaměstnanců) pouze s jejich výslovným souhlasem.

7.1.2         Provozovatel zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání Zboží a komunikace s Kupujícím. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

7.1.3         Osobní údaje Kupujících zpracovává Provozovatel po dobu trvání Registrace Kupujícího resp. po dobu, po kterou trvá souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení (čl. 7.2 Obchodních podmínek), jinak pod dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.

7.1.4         Provozovatel neshromažďuje o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7.1.5         Každý subjekt údajů (Kupující) má právo písemně formou dopisu doručeného na adresu Provozovatele pro doručování dle čl. 1.1.2 požádat Provozovatele o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Provozovatele, pokud má za to, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy. Provozovatel vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

7.1.6         Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou Provozovatelem shromážděny ve Spolkové republice Německo, přičemž Provozovatel splňuje veškeré požadavky německé legislativy a dále příslušných evropských norem, zejména Směrnice 95/46/ES o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

7.1.7         Provozovatel tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících.

7.2        Obchodní sdělení

7.2.1         Provozovatel je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží na Internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Poskytovatele nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Poskytovatel oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Kupujícího, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Kupní smlouvy.

7.2.2         Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

8.          Závěrečná ustanovení

8.1         Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2       Počínaje 1. 1. 2014 se řídí všechny vztahy vzniklé z Kupní smlouvy Občanským zákoníkem (tj. zákonem č. 89/2012 Sb. – tzv. novým občanským zákoníkem). 

8.3         Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

8.4         V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

8.5         Možnost mimosoudního řešení sporů

8.5.1      V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující – spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího- spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího – spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.5.2      Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující - spotřebitel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Provozovatele s jejím vrácením).

8.5.3      Kupující - spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

 

 

Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od Kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy - podrobné informace

Poučení o možnosti odstoupení od Kupní smlouvy

Informace provozovatele internetového obchodu Mame-slevu.cz – provozovatele Petra Šimčíka o uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy.

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě provozovatele.

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.3 Obchodních podmínek internetového obchodu.“ 1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy předem informovat Provozovatele internetového obchodu Mate-slevu.cz, zast.Petrem Šimčíkem, sídlem Jasanová 16 , 63700 Brno, Česká republika, IČ (IdNr) 13036891, zapsanou na Živno úřadě v Brně  e-mail: info.blueone@seznam.cz , tel.: viz kontakty, a to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu(spolu se zbožím) pro doručování nebo na elektronickou adresu Provozovatele. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“ Pozor, zboží zpět odešlete na jinou adresu, která slouží jen pro příjem vráceneho zboží. Adresu sdělíme. Zboží neodesilejte na fakturační adresu . Děkujeme za pochopení. 

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží

„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Mame-slevu.cz viz adresa v hlavičce tohoto poučení.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s převzetím zboží

„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Můžete využít našeho smluvního dopravce, který při převzetí zboží provede zároveň i kontrolu toho, zda je zásilka správně zabalena a dále provede kontrolu kompletnosti dokumentace ke zboží (faktura, záruční list apod.). Přepravné našeho smluvního dopravce činí 200,-Kč a zahrnuje i pojištění zásilky až do částky 50.000,-Kč.“

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek internetového obchodu Provozovatele. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu Provozovatele nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“


Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Mame-slevu.cz zast.Petr Šimčík,

Jasanová 16

63700 Brno

Česká republika

IČ (IdNr) 13036891:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Ochrana dat

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat a bezpečnost

Všechna osobní data jsou pinkorblue.cz důvěryhodně zpracovávána. Naše ochrana osobních dat je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Níže Vás informujeme o všech podrobnostech ohledně ochrany osobních dat v našem internetovém obchodě.

 

 1. Důvody pro ukládání dat

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme s cílem pečovat o náš vzájemný obchodní styk, abychom Vám umožnili ten nejlepší servis a pohodlný přístup k našim výrobkům a službám a abychom Vám mohli nabídnout maximální rozsah služeb při zpracování Vašeho nákupu, tzn. během objednávky, dodání a platby.    

 

 1. Důvod shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Předmětem firmy je zásilkový obchod s kojeneckým a dětským zbožím a zbožím pro maminky.

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, zprostředkováváme a používáme výlučně k  provedení objednávky.  

 

 1. Jaká data jsou shromažďována, zpracovávána a používána?

Náš internetový obchod můžete navštívit, aniž byste zadávali osobní údaje. Při surfování v našem obchodě bez přihlášení neshromažďujeme žádné osobní údaje, pouze aktivujeme cookie pro tzv. session ID. Standardně jsou zjišťovány Vaše IP adresa, čas a délka Vaší návštěvy, Váš operační systém, prohlížeč a navštívené stránky.

Jestliže se registrujete jako zákazník, shromažďujeme Vaše osobní data prostřednictvím registrační masky, kterou vyplníte, mimo jiné Vaše jméno, adresu včetně emailové adresy, detaily Vámi zvoleného způsobu platby a údaje o Vaší aktuální objednávce. Kromě toho umístíme cookies, pokud máte povoleno jejich používání.

Data o Vaší objednávce ukládáme v rámci historie objednávek a zároveň Vám je posíláme po emailu. Údaje o Vaší objednávce jakož i dosavadní objednávky uvidíte ve Vašem účtu pod bodem Stav objednávky. Naše Všeobecné obchodní podmínky najdete v kategoriích www.mame-slevu.cz .

Kromě toho potřebujeme informace o Vaší osobě, pokud se registrujete k odběru našeho newsletteru nebo pokud s námi navážete kontakt z jakéhokoli jiného důvodu.   

V našem internetovém obchodě anonymně shromažďujeme a ukládáme data o surfování webového návštěvníka pro marketinkové účely. Chování při surfování, které je uloženo v cookie, je analyzováno na základě algoritmu, takže mohou být následně na stránkách třetích osob ukázána doporučení našich výrobků ve formě reklamních bannerů, popřípadě reklam. Mimo to jsou shromažďovaná data používána k potřebnému zobrazování a optimalizaci internetové nabídky. Vztah ke konkrétní osobě je vyloučen, neboť IP adresa není ukládána, nebo je ukládána jen na krátkou dobu. Nástroje pro sledování nejsou používány k tomu, aby se nepozorovaně shromažďovala data o Vás, tato byla předávána třetím osobám nebo marketinkovým platformám nebo aby byla spojována s Vašimi osobními údaji (jménem, adresou atd.).

V rámci prověření Vaší platební schopnosti shromažďujeme informace ohledně Vašeho předchozího platebního chování a informace o Vaší platební schopnosti na bázi matematicko-statistické metody s využitím adres získaných přes společnost BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl od společnosti Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.

 1. Prevence zneužití: Souhlas s kontrolou platební schopnosti

V rámci našeho procesu objednávání v našem internetovém obchodě požadujeme v zájmu účinného boje se zneužití toto(tato) prohlášení o souhlasu:

Abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možnosti volby způsobu platby v našem internetovém obchodě a omezit riziko neoprávněných nebo chybných dodávek, dbáme o to, abychom chránili Vás i nás před zneužitím. Důležitým faktorem je identifikace podvodného objednávkového a uživatelského chování, jakož i platební schopnosti našich zákazníků. Za účelem prevence zneužití i řízení způsobů plateb (stanovení a definice přípustných platebních prostředků v našem internetovém obchodě pro současné uživatele), včetně prověření platební schopnosti a adresy, udělujete tento souhlas:

Souhlasím, aby společnost MAME-SLEVU.CZ zastoupeným Petrem Šimčíkem  při příležitosti tzv. řízení způsobů plateb, jmenovitě za účelem prověření platební schopnosti, např. k zabezpečení nákupu prostřednictvím faktury a vrubopisu, shromažďovala informace ohledně mého předchozího platebního chování a informace o mé platební schopnosti na bázi matematicko-statistické metody s využitím adres získaných přes společnost BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl od společnosti Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, a aby přitom předávala mé jméno, moji adresu a datum narození společnostem BFS finance GmbH a Infoscore Consumer Data GmbH. Dále předává společnost Petra Šimčíka další údaje o zákaznících (e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně bankovní údaje) nezbytné pro účely řízení způsobů plateb a údaje o objednávkách (hodnota objednávky, skupina produktu, hodnota zboží a případně způsob sdělování požadavků a způsob dodání) společnosti BFS finance GmbH. S přihlédnutím k těmto údajům o zákaznících a objednávkách, jakož i k obdrženým informacím o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou (informace o platební schopnosti) následuje rozhodnutí o tom, jaké možnosti platby mohou být připuštěny. Navíc budou v rámci prověřování adres společností Infoscore Consumer Data GmbH ověřovány údaje o adresách za účelem předcházení chybným dodávkám. Předávání údajů potřebných k prověření platební schopnosti a adres a řízení způsobů plateb probíhá přes zabezpečené rozhraní. Samozřejmě postupujeme v souladu s právními předpisy na ochranu Vašich osobnostních práv.

Souhlasím, aby mé údaje týkající se uzavřené smlouvy (předmět koupě, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, doručovací adresa, způsob platby a bankovní údaje) byly společností Petra Šimčíka  předávány společnosti BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl za účelem rozpoznání a zamezení zneužití. Tyto údaje mohou být společností BFS finance GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl automaticky shromažďovány, zpracovány a používány, a to za účelem prověření, zda obsahují ukazatele, že došlo ke zneužití internetového obchodu babymarkt.de (např. podvod ohledně dodávky nebo platby, neautorizované objednávky mimo dodavatelskou oblast atd.).

Tento (tyto) souhlas(y) můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Postačuje sdělení v textové podobě (např. e-mail, fax, dopis) Provozovateli www.mame-slevu.cz . Kompletní kontaktní údaje naleznete v bodě 11 tohoto dokumentu. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu budete moci využít pouze tyto způsoby platby: platba předem a okamžitý převod, v opačném případě Vám z naší strany nebude moci být nabídnuto uzavření smlouvy.

 1. Zásady zjišťování osobních dat

Postupujeme podle principu úspory při shromažďování dat, což znamená, že shromažďujeme a používáme jen tolik dat, kolik je nezbytně nutné pro provedení objednávky a komunikaci s Vámi.  

K tomu patří například také všechna data, k jejichž zpracování a uchování jsme na základě zákonných předpisů povinni v účetnictví.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze tehdy, když je sami uvedete v rámci Vaší registrace jako nový zákazník na naší webové stránce. Tato data uchováváme s Vaším svolením jako Váš osobní profil a abyste se mohli při příštích návštěvách našeho internetového ochodu pohodlně přihlásit pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla. Výhodou je, že nemusíte při každé objednávce znovu zadávat Vaši adresu atd. Povolení k používání Vašich dat námi můžete kdykoli odvolat. Avšak v tom případě je nutné uvedení Vašich osobních dat při každém dalším nákupu u nás. Kromě toho shromažďujeme Vámi poskytnuté informace, pokud se registrujete k odběru našeho newsletteru.

Naše webová stránka používá Userlike, chatový software společnosti Userlike UG (s ručením omezeným). Nejsou ukládány žádné cookies ani Vaše IP adresa. Dochází pouze k ukládání protokolu chatu. Údaje v něm uvedené nebudou použity k osobní identifikaci uživatele naší webové stránky ani pro další účely, zejména pro reklamu. Protokol chatu je vymazán na konci pracovního dne.

Tato webová stránka používá Google Analytics, což je webová analýza Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textová data, která jsou ukládána ve Vašem počítači, která umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace ohledně Vašeho používání této webové stránky vytvořené prostřednictvím cookie jsou zpravidla přenášena na server Google v USA a tam ukládána. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce je ale Vaše IP adresa Googlem nejprve zkrácena, což se děje v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států úmluvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je přenášena kompletní IP adresa na server Googlu v USA a tam je zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, pro sestavení analýz o webových aktivitách a pro dodání dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s používáním webové stránky a internetu. Vaše IP adresa, jež byla zprostředkována Google Analytics, není spojována s jinými daty od Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit po odpovídajícím nastavení Vašeho browseru, ale upozorňujeme Vás na to, že v tom případě nebudou zobrazeny všechny funkce, které na naší webové stránce používáme. Kromě toho můžete shromažďování  a dalšímu zpracování dat o Vašem chování na webu (včetně IP adresy)  pomocí cookies zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin, jež je Add-on pro Váš prohlížeč k deaktivaci Google Analytics.

 

 1. Cookies

Abychom Vám umožnili ještě komfortnější nákup v našem internetovém obchodě, používáme tzv. technologii cookie. Cookies se postarají o to, že budete např. při Vašem příštím nákupu osobně pozdraveni nebo že Vám budou zobrazeny informace, které by mohly být přímo pro Vás zajímavé.  

Cookies jsou textová data, která jsou ukládána při navštívení webové stránky na Vašem počítači. V cookies nejsou ukládána žádná osobní data nebo klíčová bezpečnostní data. Cookies ani nemohou přenášet viry, vyzjistit data na Vašem počítači nebo nepozorovaně odesílat emaily. Navíc může každý webový server číst jen ty cookies, které sám uložil.

Na rozdíl od mnoha jiných webových stránek u nás můžete nakupovat i v případě, že zakážete používání cookies v nastavení Vašeho prohlížeče, ale takový nákup nebude tak pohodlný. Při surfování bez přihlášení neshromažďujeme žádná osobní data, aktivován je jen cookie pro tzv. session ID. Pokud jste nastavili Váš prohlížeč tak, že akceptuje cookies, umístíme pro přihlášené zákazníky cookies pro zákaznické číslo, pro jméno v zašifrované podobě, pro session a session ID. Dále umístíme dvě další cookies pro zvýšení pohodlí Vašeho nákupu, např. pro doporučení výrobků a individuální vzhled stránky.

Pokud jste se dostali na naši webovou stránku pomocí linku třetí strany v rámci našeho partnerského affiliate programu, umístíme cookie pro vyúčtování s našim partnerem. Jiní partneři umísťují vlastní cookies s anonymním ID např. pro doporučení výrobků v rámci retargetingových kampaní. V tomto případě není možný přístup k Vašim osobním informacím. Po uzavření browseru jsou session cookies vymazány. Cookies pro znovurozpoznání nových a stávajících zákazníků jsou vymazány po 60 měsících, všechna jiná cookies ohledně Vaší osoby po jednom roce. Partnerská cookies mají maximální životnost 60 dnů.

Pokud nechcete využívat přednosti cookies, můžete nakládání s cookies změnit v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče. Postup je rozdílný v závislosti na prohlížeči, který používáte. Následně popisujeme, jak postupovat u Internetu Explorer 6.0:

 1. Zvolte v menu „Extra“ bod „Možnosti internetu“
 2. Klikněte na „Ochrana dat“
 3. Nyní můžete nastavit, zda mají být cookies povoleny, zakázány nebo které mají být povoleny  
 4. Nastavení potvrdíte pomocí „OK“

Abyste mohli bez omezení používat všechny funkce a služby na mame-slevu.cz, doporučujeme Vám povolit používání cookies bez omezení.

 

 1. Předávání dat

Informace o Vás, potřebné k provedení nákupu, jsou ukládány a případně předány společnostem, které využíváme pro doručení zásilky. Přenos dat probíhá v závislosti na druhu prohlížeče se šifrováním AES 128bit až 256bit. Vaše osobní data vyžadujeme pro provedení objednávky a registraci k newsletteru.  

Abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší možnosti pro zvolení způsobu platby a vyloučili potíže při platebním styku, chráníme Vás a sebe před případným zneužitím.

Ojediněle můžeme být nuceni zveřejnit Vaše data na základě zákonných ustanovení nebo z důvodu právních sporů. Mimo to můžeme o Vás zveřejnit informace, pokud je to ve veřejném zájmu, např. při průkazném zneužití kreditní karty.

 

 1. Použití Vašich údajů pro reklamní účely

Kromě zpracování Vašich údajů k provedení Vašeho nákupu u babymarkt.de GmbH na pinkorblue.cz, můžeme Vaše údaje využít rovněž ke komunikaci ohledně Vašich objednávek, určitých produktů nebo marketingových akcí a doporučovat Vám produkty nebo služby, které by Vás mohly zajímat.

Použití Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete odmítnout kdykoli úplně nebo pro jednotlivé případy, aniž by Vám vznikaly další náklady kromě nákladů na komunikaci v základní ceně. Postačuje sdělení v textové formě na adresu info.blueone@seznam.cz.

8.1. Newsletter

Budeme Vám pravidelně posílat náš emailový newsletter, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Pro registraci zasílání newsletteru používáme dvojí souhlas, což znamená, že po jeho vyžádání Vámi na naší webové stránce toto ještě musíte potvrdit pomocí linku, který jsme poslali na Váš e-mail. Data k newsletteru, jako jsou povinně emailová adresa a dobrovolně oslovení, jméno, příjmení, PSČ, místo a datum narození (pokud Vámi byly vyplněny), jsou předávány firmě Optivo, která je námi pověřena k ukládání dat a rozesílání newsletteru. Tato firma nepředává žádná data třetím osobám. Přirozeně můžete zasílání newsletteru kdykoli odhlásit.

8.2 Doporučení produktů prostřednictvím e-mailu

Jako zákazník mame-slevu.cz od nás budete pravidelně dostávat e-mailem doporučení produktů. Tato doporučení produktů od nás budete dostávat nezávisle na tom, zda odebíráte newsletter. Chceme Vás tímto způsobem informovat o produktech v naší nabídce, které by Vás na základě Vašich posledních nákupů mohly zajímat. Při tom striktně dodržujeme právní předpisy. Jestliže od nás nebudete nadále chtít dostávat doporučení produktů nebo žádné reklamní zprávy, můžete se kdykoli odhlásit, aniž by Vám vznikaly další náklady kromě nákladů na komunikaci v základní ceně. Postačuje sdělení v textové formě na adresu info.blueone@seznam.cz. Samozřejmě naleznete v každém e-mailu také odkaz pro odhlášení.

8.3 Personalizovaná reklama pro Vás

Informace, které od Vás získáváme, nám pomáhají neustále zlepšovat Váš zážitek z nákupu a zajistit Vám individuální přístup vstřícný k zákazníkovi. Vámi sdělené a automaticky generované informace jsou využity k tomu, abychom mohli vytvořit reklamu šitou na míru Vám a Vašim zájmům. K tomu využíváme informace, jako například potvrzení o doručení a přečtení e-mailů, informace o počítači a připojení k internetu, operační systém a platforma, historie Vašich objednávek, historie Vašich služeb, datum a čas navštívení domovské stránky, produkty, které jste si prohlíželi atd. Tyto informace používáme výhradně v pseudonymizované formě. Díky analýze a vyhodnocení těchto informací můžeme zlepšovat naši webovou stránku a naši internetovou nabídku a zasílat Vám personalizovanou reklamu. To je reklama, která Vám doporučuje produkty, které by Vás skutečně mohly zajímat. Naším cílem je, aby pro Vás naše reklama byla užitečnější a zajímavější. Proto nám pomáhá analýza a vyhodnocení Vašich pseudonymizovaných údajů k tomu, abychom Vám nezasílali necílenou reklamu. Navíc Vám zasíláme reklamu, jako například newslettery nebo doporučení produktů, e-mailem nebo poštou, která odpovídá oblastem Vašeho zájmu.  Dále dochází rovněž k porovnávání, které z našich reklamních e-mailů otevíráte, abychom zamezili zasílání nepotřebných e-mailů.

Za výše uvedeným účelem udělujete tento souhlas:

Souhlasím, aby obchod mame-slevu.cz používal mnou sdělené údaje a další informace uložené na mém zákaznickém účtu, jakož i pseudonymizované uživatelské údaje, aby mi mohla prezentovat personalizovanou reklamu a/nebo speciální nabídky a služby.

Jestliže nechcete dostávat žádnou personalizovanou reklamu, můžete se kdykoli odhlásit zcela nebo pro jednotlivé případy. Postačí sdělení v textové formě na adresu info.blueone@seznam.cz  .

 

 1. Hodnocení zákazníků a produktů

Za účelem hodnocení zákazníků a produktů zákazníky internetových obchodů a k řízení kvality jsme do našich vlastních internetových stránek integrovali hodnotící software společnosti eKomi – The Feedback Company a Heureka. Zákazníci mohou po uskutečnění nákupu našemu internetovému obchodu poskytnout anonymní hodnocení. K tomuto účelu si Vám dovolíme zaslat do 14 dnů po odeslání zboží e-mail, v němž Vás požádáme o poskytnutí hodnocení. Máte kdykoli právo odmítnout jeho použití na adrese info.blueone@seznam.cz , resp. neposkytnout hodnocení zákazníka.

Společnost eKomi a Heureka se zavázala k nakládání s Vašimi osobními údaji v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. K ochraně Vašich dat přijímá veškerá organizační a technická opatření. Abychom získali autentickou a cennou zpětnou vazbu od zákazníků, jsou naši zákazníci dotazováni prostřednictvím webové Social Commerce SaaS technologie. eKomi nejprve nezískává přes rozhraní žádné údaje o zákaznících z databanky našeho internetového obchodu. Přes rozhraní jsou přenášeny pouze anonymní identifikační údaje o průběhu objednávek. Teprve při dialogu se zákazníkem získává eKomi jako zprostředkovatel příslušnou e-mailovou adresu pro navázání kontaktu. E-mailová adresa bude použita ještě jednou za účelem ověření a komunikace mezi zákazníkem, naším internetovým obchodem a eKomi a Heureka. Uskutečněním Vaší objednávky automaticky udělujete souhlas se zasláním elektronické žádosti naším poskytovatelem služeb eKomi a Heureka o provedení hodnocení. Je na Vás, zda budete žádost o provedení hodnocení ignorovat, nebo předem označíte e-maily od eKomi jako spam. Vaším hodnocením však velmi pomůžete nám a dalším zákazníkům.

 

 1. Šifrování SSL

Vyvinuli jsme organizační a technické prostředky, abychom spolehlivě ochránili Vámi zprostředkovaná data. Intenzivní školení našich zaměstnanců i povinnost k mlčenlivosti ohledně dat zajišťují, že je s Vašimi daty důvěryhodně zacházeno.

Šifrování citlivého datového transferu se děje s certifikáty  SSL (Secure-Soket-Layer) od Thawte Server CA (RSA 1024 Bit). Toto je tohoto času nejběžnější a nejjistější způsob datového přenosu na internetu.  

 

 1. Otázky k ochraně osobních informací, vyjádření nesouhlasu k používání dat pro marketinkové účely

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených datech a zpracování Vašich osobních údajů, na jejich případnou opravu, zablokování a vymazání. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Prosíme uživatele, aby posílali všechny dotazy ohledně aktuálnosti, správnosti a vymazání jejich osobních dat i žádosti o informaci ohledně jejich osobních dat na následující emailovou adresu: info.blueone@seznam.cz .

Odpovědnost ve smyslu zákona o ochraně osobních informací má mame-slevu.cz provozovaná Petrem Šimčíkem, Jasanová 16, 63700 Brno.

Rádi zodpovíme Vaše otázky ohledně našich ustanovení k ochraně osobních dat a taktéž budeme rádi za Vaše připomínky a náměty. Používejte prosím pro tyto účely emailovou adresu: info.blueone@seznam.cz .

 

 1. Retargetingové technologie

Tato webová stránka používá na internetu retargetigovou technologii. Ta umožňuje cílené oslovení reklamou těch internetových uživatelů na stránkách našich partnerů, kteří se už zajímali o náš ochod a naše výrobky. Na základě studií víme, že zobrazení reklamy, která je zajímavá pro daného internetového uživatele je efektivnější, než zobrazení jakékoli jiné neosobní reklamy. Zobrazení reklamních prostředků je založeno při retargetingu na analýze předešlého chování internetového uživatele, které provádí cookie. Samozřejmě při tom nejsou ukládána žádná osobní data a taktéž je samozřejmostí, že použití retargetingové technologie podléhá platným zákonným ustanovením o ochraně osobních informací.

Mame-slevu.cz spolupracuje s firmou Kupona, která se specializuje na retargeting.  

Na této webové stránce jsou shromažďovány informace o chování webového uživatele při surfování pomocí retargetingu firmy Criteo GmbH, KUPONA GmbH. Děje se tak anonymně. Informace, jež slouží marketinkovým účelům, jsou ukládány v textových souborech cookie na Vašem počítači. Kupona GmbH analyzuje chování při surfování na základě algoritmu. Následně Vám mohou být pomocí reklamních bannerů na jiných webových stránkách cíleně doporučeny naše výrobky. V žádném případě nemohou být tato data použita k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky.

Pokud přesto nechcete, aby se Vám zobrazovaly osobně zajímavé reklamní bannery od mame-slevu.cz, pak můžete do budoucna vyslovit nesouhlas s tímto ukládáním informací. Pomocí jedno kliknutí na tlačítko zobrazované v každém reklamním banneru (např. „i“) se dostanete na odpovídající webovou stránku firmy. Tam Vám bude systematika retargetingu ještě jednou vysvětlena a zároveň se tam můžete odhlásit („Opt-out“). Pokud se odhlásíte, bude na Vašem počítači uložen tzv. „opt-out“ cookie, který zabrání budoucímu zobrazování reklamních bannerů Kuponou.  

Zohledněte prosím, že odhlášení musí proběhnout pouze z Vašeho počítače, pokud chcete zabránit budoucímu zobrazování personifikovaných bannerů firmy mame-slevu.cz. Současně nesmějí být příslušná „opt-out“ cookies na Vašem počítači smazána.

 

 1. Použití facebookových plugins

Na www.mame-slevu.cz jsou používány sociální plugins od Facebooku, aby byl internetový obchod osobnější. Proto používáme mimo jiné tlačítko „LIKE“ (známé také jako „Líbí se mi“). Jedná se o nabídku americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Pokud navštívíte stránku www.mame-slevu.cz, která obsahuje takový plug-in, vytvoří Váš prohlížeč spojení k Facebooku a její obsahy jsou Facebookem staženy. Vaše návštěva na stránkách www.mame-slevu.cz může být tím pádem Facebookem sledována, pokud máte účet na Facebooku, nebo pokud jste již někdy navštívili stránku s plug-ins od Facebooku. Kromě toho dostane Facebook informace přímo od Vás, pokud takový sociální plug-in používáte (např. klikání na tlačítko „Like“). Je to nutné, abyste mohli sdílet informace s Vašimi přáteli. Mame-slevu.cz přitom nemá žádný vliv na  obsah plug-ins a přenos informací na Facebook.

Facebook poskytuje ve vlastní ochraně osobních údajů detailní informace ohledně rozsahu, druhu, účelu a dalšího zpracování Vašich osobních informací. 

Upozorňujeme, že jako osoba nabízející tyto stránky nemáme informace ohledně obsahu zprostředkovaných dat ani jejich užití Facebookem. Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních informací od Facebooku na http://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu našich stránek Vašemu uživatelskému kontu na Facebooku, odhlašte se prosím z Vašeho účtu na Facebooku.

 

 1. Použití nástrojů webové analýzy

Tato webová stránka využívá Google Analytics, což je služba webové analýzy od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky Vámi. Informace o Vašem užití této webové stránky vytvořené pomocí cookie jsou zpravidla zasílány na server Googlu v USA a tam jsou také ukládány.  

V případě, že jste aktivovali anonymizaci Vaší IP adresy na této webové stránce, je každopádně tato nejprve zkrácena, což se děje v rámci států EU nebo dalších smluvních států úmluvy o evropském hospodářském prostoru.  

Jen ve výjimečných případech je úplná IP adresa poslána na server Googlu v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání webové stránky, aby sestavil analýzy o webových aktivitách a aby poskytl další služby provozovateli webové stránky, co se týče užití webové stránky a internetu. IP adresa zprostředkovaná Google Analytics Vaším prohlížečem není spojována s jinými daty Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás ale na to, že v tom případě nebudete moci plně využívat veškerých funkcí této webové stránky.

K funkčnímu zobrazení a optimalizaci této webové stránky jsou prostřednictvím řešení a technologíí firmy Webareal.cz zjišťována a ukládána anonymní data. Z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily za použití pseudonymů. Za tím účelem mohou být použity cookies, které umožňují znovu rozpoznání internetového prohlížeče. Uživatelské profily nejsou bez výslovného souhlasu zákazníka spojovány s daty o vlastníkovi pseudonymu. IP adresy jsou ihned po jejich obdržení zašifrovány, čímž je znemožněno přiřazení uživatelských profilů s IP adresami.

Stav: Duben 2018

Mame-slevu.cz – Ochrana osobních dat a bezpečnost 04/2018

KONTAKTY

Mame-slevu.cz

Adresa: Jasanová 16

PSČ: Brno 63700

Email: info.blueone@seznam.cz

Telefon: +420 773104922

ZWFjYTFjOT